• BIZNES : KONSULTING
  • ANALIZY EKONOMICZNE
  • USŁUGI MARKETINGOWE
  • GRAFIKA I REKLAMA
 

BiM - BIZNES i MARKETING jest firmą specjalizującą się w doradztwie gospodarczym i marketingowym bazującym na doświadczeniach z działalności na rzecz klientów z rozmaitych branż.
Początki firmy sięgają 2003 r. Jako spółka cywilna, pod nazwą Badania i Marketing, później jako własność osoby fizycznej świadczy usługi dla sektora MŚP.

copyright © BiM - Biznes i Marketing :: 2010